chovatelská stanice


MALÝ TOM

RUSCHILOVÁ PAVLÍNA

telefon:777951963

e-mail:kniracka@centrum.cz


město MOST

POLOHA

Město se nachází v severozápadních Čechách v Mostecké pánvi v údolí města Bíliny pod Krušnými horami. 12 km od města Litvínov, 30 km od města Chomutov a 87 km od hlavního města Prahy

SYMBOLY MĚSTA MOST

Městské právo
Bylo vyrobeno podle historické předlohy v roce 1997. Je dřevěné a znázorňuje lidskou paži s dlaní, na spodní části je městská pečeť. Slouží primátorovi města při slavnostních příležitostech jako symbol moci. městské právo Městský prapor
Byl městu Most schválen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloše Zemana. List tvoří 7 vodorovných pruhů střídavě modrých a bílých, v poměru 15:11 a poměr šířky k délce listu je 2:3. Dominanty 1. náměstí v novém Mostě

Kašna

Na náměstí druhé a odtud se před likvidací centra starého Mostu dostala na tržnici v novém Mostě. Přestože kašnu tehdy restauroval významný odborník, akademický sochař Bořivoj Rak, umístění na tržnici jí evidentně nesvědčilo a velice brzy zde znovu zchátrala a pozbyla svou funkčnost.

Morový sloup

V roce 1680 zasáhl Mostecko veliký mor. Jen v samotném Mostě zemřelo tehdy údajně 1 100 osob, další oběti byly v Souši, Třebušicích, Kopistech, Pařidlech a zřejmě i v dalších obcích v okolí. V následujícím roce byl na I. náměstí umístěn morový sloup s hlavní sochou sv. Anny Samotřetí a dalšími plastikami sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Anežky a sv. Rosalie, dílo vlašského sochaře Jana Petra z Toscany. Roku 1976 bylo sousoší rozebráno a morový sloup byl přechodně umístěn v areálu fary v Českých Zlatníkách. V roce 1988 byl pak instalován v okolí přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. V letošním roce zaujal znovu místo jako výrazná dominanta 1. náměstí - ovšem už toho nově vybudovaného. Rádio Most Nápad založit v Mostě komerční regionální rozhlasovou stanici vznikl už v roce 1990. Jako jedno z prvních severočeských soukromích rádií začalo coby pobočka Evropy 2. Od 1.7.1995 severočeským v zduchem nepřetržitě zní samostatné Rádio Most. Nabízí pravidelné regionální zprávy i o dopravě a počasí.

Vysílače

90,6 Mhz Chomutov – vodárna 448 m n. m.
95,8 Mhz Most – Hněvín 399 m n. m.
96,5 Mhz Teplice – vodárna 392 m n. m.
90,5 Mhz Terezín – vodojem 149 m n. m.

Televize Dakr

Základem programu TV Dakr je zpravodajství z regionu. S naží se přinášet vždy živé, nijak nezkreslené informace ze společenského a kulturního dění v regionech. Nechybí ani diskusní pořady na aktuální témata, pořady sportovní a zábavné. Náplní vysílání se stávají i sdělení komerční povahy, jejichž cílem je napomáhat rozvoji podnikání v regionu.

Autodrom

 autodrom

Technické údaje tratě

Mapa Autodromudélka tratě: 4148,24 m (2324,80 m malý okruh) délka v ideální stopě: 4125,80 m (2303,10 m) nejdelší rovina: 839,48 m nejkratší rovina: 150 m šířka závodní tratě: 12 - 14 m počet zatáček: 20 z toho 11 pravých a 9 levých největší poloměr zatáčky: 300 m nejmenší poloměr zatáčky: 40 m I v roce 2003 budou v Mostě jezdit okruhové octavie.převýšení: 12,04 m max. stoupání: + 2,8% max. klesání: -3,2%stoupání od startu: + 0,43%

Hipodrom

Pod vrstvou zeminy je zhruba padesát centimetrů štěrkopísku, pod kterým je po celé ploše dostihové dráhy rozveden odvodňovací systém, a proto je možné v případě potřeby po celé ploše trávník zavlažovat. Prosáklá voda je svedena drenážním systémem do kanalizace. Konstrukce dráhy byla provedena tak, aby splňovala podmínky na ní kladené, byla dostatečně pevná a pružná. Přímá dráha 1200 m a šířka 30 m pro rovinové dostihy. Hlavní ovál pro rovinové dostihy, délka 1800 m a šířka 30 m. Ostatní vnitřní dráhy pro proutěné překážky a steeplechase, šířka 20 m. Předmětem obchodní činnosti jsou provozování dostihové a tréninkové dráhy, pořádání dostihových závodů, ustájení koní včetně jejich výcviku a pořádání společensko sportovních akcí.

Aquadrom

Koupaliště jako sportovně plavecký areál je v současné době značně technologicky zastaralý, fyzicky opotřebovaný a z hlediska atraktivnosti pro návštěvníky nepřitažlivý. Vzhledem k novelizaci vyhlášky, která zpřísňuje hygienické požadavky na jakost vody, prostorové a konstrukční vybavení koupališť, je nutné, aby na tomto zařízení došlo k celkové koncepční přestavbě na Multifunkční sportovní areál, který bude splňovat veškeré požadavky dnešní doby. Bude zabezpečen sportovně rehabilitační a oddechový areál pro občany města. Již zpracovaná projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí řeší zcela nově vstupní prostor přes pokladnu a turnikety do šatnové části se sprchami, hygienickým zařízením, sušárnou a prostorem pro úpravu účesu, dále přebudování stávajícího 50m bazénu na celoročně využívaný zastřešený areál.

Okresní muzeum

Najdeme ho na okraji města, u silnice mezi Chomutovem a Ústím n. Labem. Nachází se v secesní budově německého gymnázia. Muzeum v Mostě bylo založeno v roce 1888. V roce 1944 byla část sbírek převezena z bezpečnostních důvodů (bombardování chemických závodů v Záluží) do sklepů zámku v Milešově. Následně se sbírky vrátily na původní místo, ale stěhovaly se kvůli nevyhovujícím prostorům ještě několikrát. Nakonec bylo muzeum na 20 let uzavřeno a otevřeno až po rekonstrukci v roce 1996. Je zde stálá expozice věnovaná baronce Ulrice von Lewetzov, poslední lásce J. W. Goethe, část expozice zabírají fotografie a obrazy královského města Most a geologická výstava, občas jsou zde příležitostné expozice např. Vánoční a další. Otevřeno od úterý do neděle do 17 hodin.
 muzeum  muzeum

Přesunutý gotický kostel

V roce 1515 postihl město Most zničující požár. Do této doby se gotická městská zástavba rozprostírala kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie - raně gotické trojlodní baziliky. V roce 1517 se začalo dle plánů Jakuba Heilmanna se stavbou nového kostela. Ten pojal stavbu jako velké trojlodí s vtaženými pilíři, které vytvářely po obvodu kaple a členily empírový ochoz. Dominujícím prvkem byly osmiboké pilíře a systém kroužených kleneb. Po dokončení hrubé stavby kostela v roce 1549 vznikly renesanční portály, reliéfy empír, západní schodiště a helmice věže. Z původního kostela se zachovala jako součást oltáře Mostecká madona, dílo české malířské školy 14. století, vnitřní zařízení nově postaveného kostela bylo do poloviny 18. století převážně gotické a renesanční. V interiéru kostela je instalována exposice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, suterén kostela slouží jako výstavní prostor Severočeské galerii. Provozní doba:
květen - září od 9.00 do 18.00 hod., pondělí zavřeno
duben - říjen od 9.00 do 15.00 hod., pondělí, úterý zavřeno
Každou první neděli v měsíci je veřejnosti otevřena věž kostela s ochozem (do října).
 kostel  kostel  kostel  kostel

Hrad Hněvín

Vysoko nad městem Most (399 m n. m.), na hoře zvaná Zámecká, se vypíná silueta hradu Hněvín. Již neodmyslitelně patří k městu jako jeho výšková dominanta. Stal se cílem nedělních procházek mnohých zdejších obyvatel, ale i návštěvníků mosteckého regionu. Málokdo však ví, že je nevítá původní gotický hrad, ale replika z přelomu 19. a 20. století. Právě 19. století se neslo v duchu reminiscence a přineslo opětovný zájem o historické památky a turistiku.

ZAJÍMAVOSTI

Vinice

Největší překvapení pro návštěvníky Mostu. Vinice v mosteckém regionu jsou málo známé. Odborníci však znají vinařskou historii tohoto kraje a vědí, že sahá až do 13. století. Mostecko se nyní může pochlubit raritou, mnoho vinic bylo totiž vysázeno na rekultivovaných výsypkách vytěžené hlušiny. Mostecká vína ze svahů okolo Chrámců jsou čistá a krásná, nejvíce zde jsou zastoupeny odrůdy červených vín, které sklízejí úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí.

Vznik nového Mostu

Na přelomu 19. a 20. století se město postupně rozrůstalo. Nové stavby vyrůstaly nejen na zelené louce, ale i na stávajících stavebních parcelách. Ulice se postupně zaplňovaly souvislými řadami domů. Nebývalý stavební ruch zasáhl i bývalá předměstí, která se již stala nedílnou součástí města. Podle regulačního plánu výstavby z roku 1885 bylo do katastru města začleněno Pražské předměstí, kde vznikaly hlavně průmyslové podniky. Severním směrem se město rozšířilo o Teplické předměstí, stavební styl konce 19. století se uplatňoval i směrem k západnímu Jezernímu předměstí. Městská část Zahražany byla zaplňována výstavbou převážně honosných vil, které postupně zaplňovaly úpatí hradu Hněvína. V novém Mostu nalezneme například moderní kapli sv. Václava z roku 1989, soubor plastik z dílny rodiny Broffoků můžeme zhlédnout před budovou městského úřadu
most most most most most most
most most